Preduzece za proizvodnju, ugradnju, stabilizaciju kosina, zaštitu od erozije i zaštitu od buke
       d.o.o. "MENADŽER" Lukavac
Poljice b.b.
75303 Lukavac
tel/fax: +387 (0) 35 542-413 +387 (0) 35 542-162
       Jezik: BiH
Firma d.o.o. "Menadžer" Lukavac je osnovana 1996 godine kao sve veca potreba firme ovog tipa specijalizovane za ovu vrstu radova. Od tada pa do danas politika razvoja firme je vlastita proizvodnja, vlastita ugradnja, usavršavanje, obrazovanje i upošljavanje mladog strucnog kadra što nas je dovelo na mjesto vodece firme ovog tipa u regionu.

"Menadžer" d.o.o. je 100% privatno vlasništvo i sve odluke o investicijama, razvoju i unapredenju vrši vlasnik cije neupitne menadžerske sposobnosti upošljavaju preko 50 ljudi sa nekoliko visoko obrazovanih strucnjaka gradevine, rudarstva, ekonomije i hortikulture.

Stalno unapredenje strucnog kadra, ulaganjem u novu moderniju mehanizaciju i opremu, pridržavanje dogovorenih rokova izvodanja radova, redovna kontrola kvaliteta i disciplina vodi nas uvijek korak ispred ostalih kako u kvaliteti tako i u ekonomskoj konkurentnosti na tržištu što je naša prednost.


Gabionski koševi
Gabionski koševi iz vlastite proizvodnje i vlastita ugradnja istih.
 
Žicane ograde za autoputeve
Zaštitne žicane ograde za autoputeve iz vlastite proizvodnje - svi elementi ograde pocincani
Zaštitno pletivo od sajli tip Menamag
Proizvodimo i vršimo ugradnju pletiva od sajli za zaštitu kosina i za osiguranje od ispadanja vecih stijenskih blokova na saobracajnicu.
 
Hidrosjetva i zastita od erozije
Prskanje hidrosjetve vlastitim specijalnim strojevima za hidrosjetvu uz pripremu adekvatne smjese za svako tlo vlastitim posebno obucenim kadrom.
LOGIN korisnika

  Korisnik
Password
Brzi linkovi
Zastita od vjetra
Zaštitno žicano pletivo tip Menahex
Hidrosjetva i zastita od erozije
Geotehnicka sidra
Zaštita od buke
Sidreni armirano-betonski rostilj
Radimo po standardu EN ISO 9001-2008
-

"Menadžer" Lukavac, 2009

© Menadzer 2009